Information

ROT-avdrag


Passa på att utnyttja ROT-avdraget.

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med 30% av arbetskostnaden upp till max 50 000 kronor per person och år.  

Vi gör avdrag med 30% av arbetskostnaden direkt på fakturan. Det förutsättning av du lämnar personnummer och fastighetsbeteckning till oss.

 

Upplysningarna nedan är hämtade från Skatteverkets hemsida, 2017-04-05. 

Krav för rotavdrag:

 • Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
 • Du kan få rotavdrag för att bygga om och bygga till ett småhus som är äldre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår. 
 • Du kan få rotavdrag för reparation och underhållsarbete för att återställa ett småhus till det skick det var i från början, oavsett dess värdeår.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus, eller en friliggande byggnad.

 

Rotavdrag ges för

 • indragning av el
 • modernisering av el samt byte och montering av vägguttag
 • installation och komplettering av elcentraler (proppskåp) 
 • installation av inbyggda spotlights
 • installation, reparation och byte av solceller
 • indragning av el-ledningar samt anläggningar för avlopp
 • installation och reparation av element och termostat
 • installation, reparation och byte av solfångare
 • felsökning i samband med reparation och underhållsarbete.
 • installation och reparation av värmepannor och värmepumpar, t ex bergvärme-, jordvärme- och luftvärmepumpar

Inget avdrag ges för

 • eldragning i trädgården
 • installation och reparation av larm 
 • servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier 
 • installation eller reparation av pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset 
 • energideklarationer

För ytterligare upplysningar hänvisas till Skatteverkets hemsida.

 Copyright © 2011 El & Projektering AB